duco crop

Mijn opa zei op mijn 4-de;

"Naast Beethoven is helemaal niemand niets wat waard"

Ik voel tekentafels van architecten en managers in mijn rug.

Ik wou dat hier over televisie-uitzendingen over zouden komen.
Een ingenieur/ architect ziet er duizenden nieuwe banen in.
Muziek organisators niet alleen een kroon-concert maar ook talloze doorstromingen.
Economen zullen er een goudfontijn in zien.


duco.crop@gmail.com

??? ??? ?? ???? 4-??.

"??? ???? ???????? ?? ??? ????? ?? ???"

???? ????? ????? ?? ????????? ?????????? ????????? ?? ????.

?????? ?? ???? ??? ?? ??????? ???????????.
????? / ????? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ???????.
????? ???????? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ????????? ???????.
???? ??? ??????????? ?????? ?????.


duco.crop@gmail.com

My grandfather said at my 4-de;

"Besides Beethoven, nobody is worth anything"

I feel drawing tables of architects and managers in my back.

I wish this would be about TV shows.
An engineer / architect looks at thousands of new jobs.
Music organizers not only a crown concert but also numerous floods.
Economists will see a gold fountain.


duco.crop@gmail.com